Hindu Research Foundation

Donation received for Award Function on 9th Oct 2022 at Nagpur


Sr. No. Name of the Donor Amount in Rs.
1 Mrs Jayashree Narayan Untwale 5,000.00
2 Shri Mohan Kewati 1,000.00
3 Shri Vijay Desai 1,000.00
4 Shri Bipin Bhai Patel, Ratanben Vishram Patel Sarvodaya Trust 50,000.00
5 Shri Rajiv Sanghavi, Mumbai 10,000.00
6 Shri Yogesh Vyas 1,000.00
7 Shri Pramod Chaugule 10,000.00
8 Shri Devendra Mate, Gowardhan Marketing Enterprises 5,000.00
9 Shri Atul Rajyaguru 1,000.00
10 Shri Abhishek Garat 1,000.00
11 Shri Subhash Panse 1,100.00
12 Shri Akshit Kapoor 5,000.00
13 Dr Tushar Desai, Mumbai / Aashirwad Labortory 50,000.00
14 Dr Ranjan Kothari, Mumbai 50,000.00
15 Shri Rakesh Amin, Mumbai 10,000.00
16 Shri Raghu Ram Reddy 10,000.00
17 Shri Arjun Ghugal 20,000.00
18 Shri Jayant Tolia 5,000.00
19 Shri Nilesh Raut 5,000.00
20 Shri Subhash Panse 3,500.00
21 Dr. T. S. Bhal 50,000.00
22 Ms Swati Kakade Gadchiroli 10,000.00
23 Ms Snehal Bhal 10,000.00
24 Shri Kapil Chandak, Ayodhya Estate 5,000.00
25 Shri Ashok Vohra 5,000.00
26 Shri Abhishek Chacha 25,000.00
27 Shri Harshwardhan Deshmukh 50,000.00
28 Shri Gaurav Patel 10,000.00
29 Shri Hemant Jaladi 10,000.00
30 Shri Rutwik Baxy 5,000.00
31 Shri Abhilash Shastri 5,000.00
32 Shri Ratikji Akani, Ahmedabad 50,000.00
33 Shri Shreyansh Vora 5,000.00
34 Shri Mayuresh Gandhewar 5,000.00
35 Shri Prabhat Jha 1,100.00
36 Shri Arvind Maniyar, Nagpur 5,100.00
37 Shri Nilay Hande 5,001.00
38 Shri Gajanan Deotale 5,000.00
39 Shri Dipak Wajgi 1,000.00
40 Shri Kush Patel 40,000.00
41 Shri Alok Gupta 2,100.00
42 Shri Rajat Jain 1,000.00
43 Shri Sanjay B Pande 5,000.00
44 Agrawal & Sons 10,000.00
45 Shri Abhishek Chacha 25,000.00
46 Chitra Dalal, Delhi, Date: 20.03.2023 1,100.00